Regelgeving en ambities
Dierenwelzijn en dierengezondheid staan bij ons centraal.
Wij zijn GEEN dierenasiel, dierenpension of fokkerij die dieren 24x7 houden in een opvang voor langere tijd zonder continue persoonlijk toezicht.
De Happy Roedel is er voor honden en hun baasjes. Wij bieden uitlaat- en dagopvangdiensten van maandag tot en met vrijdag.


De Happy Roedel hanteert de richtlijnen voor dierenwelzijn en dierengezondheid zoals opgenomen in de Wet Dieren / Besluit houders van dieren in onze werkwijze. Veiligheid, plezier en individuele behoeften staan centraal.
 
We streven – samen met onze klanten - naar de volgende principes:
·        Honden kunnen zoveel mogelijk hun natuurlijk gedrag tonen;
·        Het voorkomen of reduceren van angst of chronische stress;
·        Geen pijn, verwonding en ziektes bij het spelen en verblijven in onze roedel;
·        Geen dorst of honger;
·        Omheind veilig terrein met speelvoorzieningen en passende binnenruimte om te rusten en te spelen;
·        Het voorkomen dat honden samen lang in een bus zitten, zeker bij warmte is dat geen pretje, voorkeur voor zelf brengen en halen;
·        Preventief handelen met advies en maatregelen om een eventueel ongelukje in de roedel zoveel mogelijk te voorkomen.

De zorg die de honden in onze opvang dagelijks behoeven is met onze dienstverlening, zowel preventief en reactief, redelijkerwijs verzekerd. Wij streven naar continue verbetering en zijn transparant.

Hoe doen we dat?

We besteden veel aandacht aan met name onze vakbekwaamheid, goede voorlichting via onder andere ons kennismakingsgesprek over uw behoeften, onze werkwijze en voorwaarden, continue preventief en reactief toezicht en het actief volgen van het welzijn en de gezondheid van uw hond. Ook geven we waar nodig advies en nemen maatregelen om afwijkend of risicovol gedrag en situaties voor honden te voorkomen. Wij hebben als team een goed inzicht in de gedocumenteerde bijzonderheden en instructies voor specifieke honden, werken met een procedurehandboek als leidraad en voeren een administratie met gegevens van hond en baasje. Ook controleren wij periodiek op vaccinaties, werken aan dagelijkse hygiëne binnen en buiten en geven veel voorlichting op puppy-informatieavonden, puppycoaching en hulp bij het eerste levenjaar van de hond. Wij hebben ons eigen paraveterinair in huis voor de eerste beoordeling bij ongelukjes (verstuikingen of iets dergelijks)

Ook bespreken wij het natuurlijke gedrag van uw hond in onze roedel in ons team en geven dagelijks – waar nodig - advies en feedback aan de eigenaar van de hond. Wij werken nauw samen met onze partners zoals lokale dierenarts MARKdierenarts, gemeente Utrecht, SBB en Aequor en diverse hondenscholen om samen met het regionale MBO beroepsonderwijs waar wij mee samenwerken studenten de beste praktijkopleiding te geven. Ook bezoeken wij bejaardentehuizen met onze knuffelhonden. Wij zijn trots om een ‘groen’ erkend leerbedrijf te zijn waar scholen graag mee samenwerken. Mocht er onverhoopt toch een ongelukje gebeuren dan handelen en communiceren wij snel. Met u en met MARKdierenarts.