Algemene voorwaarden De Happy Roedel Hondendagopvang

De Algemene Voorwaarden van De Happy Roedel dienen zorgvuldig gelezen en ondertekend te worden.

 • De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben, hij/zij blijft ten allen tijde aansprakelijk voor de daden en gemaakte schade van of aan de hond(en), mens(en) en/of materiaal.
 • De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de jaarlijkse inentingen cocktail- en kennelhoest (halfjaarlijks of op verzoek van De Happy Roedel dient een kopie dierenpaspoort ingeleverd te worden t.b.v. de administratie van De Happy Roedel).
 • De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de continue preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen.
 • De hond(en) moet een degelijke halsband dragen.
 • Honden zijn ALTIJD aangelijnd op onze parkeerplaats en in de sluis. Op verzoek van de medewerker mag de hond in de sluis afgelijnd worden.
 • Honden die A-sociaal gedrag vertonen in de roedel en hiermee de roedel uit balans brengen dat er gevaar dreigt of honden zich niet meer blij hierdoor voelen kunnen uitgesloten worden van de roedel.
 • Honden die overmatig rijgedrag vertonen op andere honden (meestal pubers) kunnen wij de eigenaren verzoeken om een implantaat te laten plaatsen. Om te kijken of er gedragverandering optreed.
 • De hond(en) mogen niet overmatig blaffen.
 • De hond(en) moet de basiscommando’s kennen (“Hier” / “Zit”); m.u.v. pups.
 • De hond(en) moet sociaal zijn in de omgang met andere honden en mensen alsook kinderen.
 • Agressieve honden worden niet toegelaten binnen de roedel.
 • De Happy Roedel is een hondendagopvang waar honden in roedels zijn. Past een hond hier om welke reden dan ook niet tussen dan kunnen wij de opvang stoppen.
 • Loopse teven mogen 3 weken niet mee. Voor eventuele zwangerschappen kunnen wij niet aansprakelijk voor worden gesteld. Bij het niet melden aan ons hiervan is directe stopzetting van de opvang.
 • De eigenaar van de hond(en) accepteert dat de hond(en) bij ophalen, vies en nat kunnen zijn en treft hier zelf eventueel maatregelen voor.
 • De eigenaar van de hond(en) zorgt dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig zijn. Niet aanwezig, of te laat afmelden (minimaal 24 uur vantevoren) worden de kosten in rekening gebracht.Wijzigingen in planning doorgeven via    De Happy Roedel app: 06-3700.22.25.
 • Aanmelden van de hond kan tot 18:30 uur een dag van te voren. Honden die zich niet aanmelden kunnen worden geweigerd op de dagopvang.
 • Het eten wat meegegeven wordt voor de hond moet in een zakje voorzien van de naam en ras van de hond.
 • Bij te laat zijn van het brengen en/of ophalen van de hond.

 Na 09.30 uur bij brengen van de hond. Na 13:00 (voor de halve dagopvang) of   Na 18:30 uur de eerste keer te laat komen volgt er een waarschuwing daarna een toeslag van   15 euro per kwartier te laat komen. Als de hond de laatste hond is die  opgehaald wordt deze dag dan zal deze na 18:45 uur mee worden genomen  naar het huis van de eigenaresse van De Happy Roedel. Zij zal speciaal deze hond komen ophalen. De kilometers die hiervoor gereden moeten worden

               komen dan bij deze toeslag.  Respecteer de openingstijden en wegbreng cq ophaaltijden a.u.b.!

 

 • Eerder ophalen van de hond (bij hoge uitzondering)

Als u uw hond eerder op wenst te halen dan verzoeken wij u vriendelijk om dit door te geven per Whats app 06- 3700.22.25. Om de rust in de roedel te behouden verzoeken wij iedereen vriendelijk onze breng en haaltijden te respecteren. Als u het niet doorgeeft dan krijgt u hiervoor een boete a 15 euro. Het kan ook zijn dat u even moet wachten aan het hek.

 

 • De eigenaar van de hond(en) zorgt dat de hond(en) op de dag dat zij aanwezig zijn bij De Happy Roedel een halsband om hebben, danwel muilkorf bij zich hebben. Bij herhaaldelijk niet om hebben van de halsband volgt na een mondelinge waarschuwing een schriftelijke waarschuwing, daarna kan uw hond geweigerd worden in onze dagopvang.
 • De eigenaar van de hond(en) machtigt De Happy Roedel, om op kosten van de eigenaar van de hond(en) medische zorg te verschaffen, indien letsel is opgelopen tijdens verblijf bij De Happy Roedel. Indien blijkt dat i.o.m. de zorgverlener een belangrijke ingreep noodzakelijk is zal eerst contact met de eigenaar van de hond(en) gezocht worden. De Happy Roedel is niet aansprakelijk voor de kosten die hieruit kunnen voortvloeien.
 • De eigenaar van de hond(en) moet tijdens de dagopvang dagen telefonisch bereikbaar te zijn.
 • Bij honden met een hoog bijtgehalte wordt per incident bekeken of wij de dagopvangdienst voortzetten of beeindigen.  Als wij het nodig vinden dat de hond een muilkorf binnen de roedel draagt dan overleggen wij dit eerst.
 • Honden die in de roedel niet kunnen delen, of uitvallen naar andere honden krijgen in de roedel een muilkorf om. De eigenaar zorgt zelf voor de muilkorf of gaat akkoord met een muilkorf die De Happy Roedel gebruikt. Bij niet corrigeerbaar gedrag stoppen wij de dagopvangdienst.
 • Jonge ongecastreerde reuen die de roedel uit balans brengen door onacceptabel gedrag (rijen ipv spelen en te hard spelen) filmen wij en gaan met de film in overleg  met de eigenaar van de hond. Indien er alleen nog maar hormonaal gedrevenheid is gaan wij het advies afgeven voor een castratie chip of castratie. Als de eigenaar de chip weigert en de roedel blijft onrustig hierdoor zodat er een vechtpartij zou kunnen onstaan kunnen wij de reu weigeren.
 • Als een hond ons om welke reden dan ook bijt stoppen wij per direct onze dienst.

Ziekte hond? Meld het ons i.v.m. besmettingsgevaar van de andere honden en om de veiligheid en gezondheid van de andere honden te waarborgen.

 • Als een hond ziek is dient de eigenaar ons hiervan op de hoogte te stellen.Uw hond zal dan niet in de roedel kunnen komen. Dit is ivm besmettingsgevaar.
 • Als een hond lusteloos/ziek wordt bij ons brengen wij u op de hoogte en wordt u verzocht uw hond op te halen.
 • Bij giardia dient de hond behandeld te worden door een dierenarts en u dient ons op de hoogte te brengen hiervan. Na goedkeuring van de dierenarts kan de hond weer gebruik maken van de dagopvang. De hond moet minimaal 7 dagen thuisblijven en de eigenaar dient De Happy Roedel op de hoogte te houden ivm herstel/ontwikkeling van de hond. Op verdenking van giardia, bij ons in de dagopvang, overleggen wij dit met de eigenaar en zullen een test bij de dierenarts voorstellen. De uitslag hiervan dient u te communiceren aan ons ivm besmettingsgevaar.
 • Bij het papillomatose kan de hond 14 dagen niet in de roedel en dient behandeld te worden door een dierenarts. Na goedkeuringsbewijs dierenarts kan de hond weer in onze dagopvang komen.
 • Bij kennelhoest dient de hond behandeld te worden door een dierenarts. Na goedkeuringsbewijs dierenarts kan de hond weer gebruik maken van de dagopvang. De hond moet minimaal 10 dagen thuisblijven en de eigenaar dient De Happy Roedel op de hoogte te houden ivm herstel van de hond.
 • Als een hond medische zorg nodig heeft gehad dient de eigenaar ons hiervan op de hoogte te brengen.
 • Als een hond allergieen heeft dient de eigenaar ons hiervan op de hoogte te brengen.
 • Als een hond epilepsie heeft en hiervoor medicijnen gebruikt dient de eigenaar ons hiervan op de hoorte te stellen. Ook hebben wij een ‘reserve-medicijn’ nodig in onze dagopvang.

 

Wel aangemeld maar hond komt niet?

 • Annuleren dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden. Indien de eigenaar van de hond(en) niet tijdig annuleert, zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht
 • Facturatie geschiedt achteraf per mail of desgewenst per post. De betalingstermijn voor het voldoen van het factuurbedrag is acht (8) dagen na dagtekening factuur.  
 • Indien betaling achterwege blijft, volgt na 30 dagen een verhoging van 10% van het totale factuurbedrag. Na 60 dagen volgt een verhoging van 30% van het totale factuurbedrag. Wij maken gebruik van het incassobureau.
 • Bij herhaaldelijke wanbetaling zal De Happy Roedel de overeenkomst eenzijdig ontbinden.
 • Er is bij ons geen opzegtermijn. U kunt dus per dag de dagopvang van uw hond opzeggen. Dit geldt ook voor ons. Wij kunnen ook per dag de dagopvang van u en uw hond opzeggen. Uiteraard doen wij dit dan met bijbehorende uitleg. 
 • Proefdag voor uw hond bij ons in de dagopvang wordt berekend als gewone regulieren dagopvang dag.
 • Als een hond een maand niet bij ons in de hondendagopvang is geweest zonder ons op de hoogte te brengen hiervan beschouwen wij dit als dat u geen gebruikt meer wenst te maken van onze dienst. Het dagopvang plekje wordt dan opgevuld door een hond van de wachtlijst en de hond waarvan wij niets meer hebben vernomen schrijven wij uit ons systeem. 
 • De tijden:
 • Brengen 07:00 uur tot 09:30 uur
 • Ophalen 16:00 uur tot 18:30 uur
 • Halve dag opvang ophalen of brengen tussen 12:00 uur – 13:00 uur